Företagshälsovård

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering!!

Allt fler företag inser vikten av ett strukturerat hälsoarbete.

På Privatläkarna Visby erbjuder vi hälsoundersökningar åt företag. Dessa kan utformas enligt företagets önskemål men vi har även färdiga paket, se under rubriken Hälsoundersökningar.

Hos oss får ni inte bara en hälsokontroll utan även medicinsk rådgivning och kunskap om hur ni kan hålla er friska hela livet.

Vi vet att en genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa. Det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer. På individnivån ses effekter såsom ökad beredskap, motivation, kompetens, attityd och självförtroende. På längre sikt även positiva effekter i form av minskade kostnader för sjukfrånvaro och sjuknärvaro.

Din arbetsgivare har inte rätt att kräva in uppgifter om ditt hälsotillstånd. Däremot måste arbetsgivaren få information om resultaten av hälsoundersökningarna visar att det finns arbetsmiljöproblem som gett upphov till ohälsa. Om företagshälsovården upptäcker att det finns risker i arbetsmiljönska de informera arbetsgivaren, men utan att ge ut uppgifter omditt eller andra personers enskilda hälsotillstånd.

Taking blood pressue

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.” (WHO 1946)

Syftet med hälsokontrollen är att kontrollera det allmänna hälsoläget, att identifiera riskfaktorer och därmed förebygga framtida ohälsa, att uppmärksamma tidiga tecken på sjukdom samt att motivera individen att ta ansvar för sin hälsa genom livsstilspåverkan. Vi arbetar evidensbaserat enligt forskningsbaserade riktlinjer för hälsoundersökningar via arbetsplatsen som tar upp bl.a. livsstilsfrågor.

Kontakta oss gärna för att få en offert på hur Privatläkarna Visby kan hjälpa ditt företag.

 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER