top of page
Glada tjejer_svartvit.png

Företagshälsovård i Visby på Gotland

Allt fler företag inser vikten av ett strukturerat hälsoarbete! Vi erbjuder allt inom företagshälsovård i Visby och på Gotland. Välkommen till Privatläkarna Visby.

På Privatläkarna Visby erbjuder vi hälsoundersökningar åt företag. Dessa kan utformas enligt företagets önskemål men vi har även färdiga paket, se under rubriken Hälsoundersökningar. Hos oss får ni inte

bara en hälsokontroll utan även medicinsk rådgivning och kunskap om hur ni kan hålla er friska hela livet.

Vi vet att en genomtänkt satsning på medarbetarnas hälsa är en lönsam investering som ökar produktiviteten och sänker kostnaden för ohälsa. Det finns ett samband mellan god hälsa, bra arbetsmiljö och framgångsrika företag och organisationer. På individnivån ses effekter som ökad beredskap, motivation, kompetens, attityd och självförtroende.

På längre sikt kommer även positiva effekter i form

av minskade kostnader för sjukfrånvaro.

Din arbetsgivare har inte rätt att kräva in uppgifter om ditt hälsotillstånd. Däremot måste arbetsgivaren få information om resultaten av hälsoundersökningarna visar att det finns arbetsmiljöproblem som gett upphov till ohälsa. Om företagshälsovården upptäcker att det finns risker i arbetsmiljön ska de informera arbetsgivaren, men utan att ge ut uppgifter om ditt

eller andra personers enskilda hälsotillstånd.

”Hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.” (WHO 1946)

Syftet med hälsokontrollen är att kontrollera det allmänna hälsoläget, att identifiera riskfaktorer och därmed förebygga framtida ohälsa, att uppmärksamma tidiga tecken på sjukdom samt att motivera individen att ta ansvar för sin hälsa genom livsstilspåverkan. 

Kontakta oss gärna för att få en offert på hur Privatläkarna Visby kan hjälpa ditt företag.

bottom of page