Hälsoundersökning - en smart investering

Privatläkarna Visby är måna om din hälsa! Vi vill att du också ska vara det!

En hälsoundersökning är en bra investering, inte bara för stunden utan även för framtiden. Tillsammans kan vi fånga upp riskfaktorer och förebygga eventuella sjukdomar i tid.

Många sjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede vid en undersökning, t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL.

Ju tidigare det upptäcks desto större möjlighet att behandla och förebygga komplikationer.

Vi har olika paket som ni är fria att kombinera. 
Grundpaketet är själva basen i hälsoundersökningen och ingår alltid. Därutöver har vi tre olika paket som ni kan lägga till.

Vi kallar dem Paket: Hjärta och lunga, Blodprovspaketet och Paket: Syn och hörsel.

Hos oss får du alltid träffa en specialistläkare vid hälsoundersökningen. Vi gör en grundlig undersökning av din kropp och bedömer sedan ditt hälsoläge. Hur omfattande undersökningen är beror på dina önskemål. Utöver läkare kan du få träffa annan sjukvårdspersonal beroende på dina val. 

 

Grundpaket - 1980 kr

 • Hälsoenkät – kunden fyller i inför besöket.

 • Samtal kring riskfaktorer utifrån hälsoenkät.

 • Hälsoundersökning

 • Titta i mun och svalg

 • Lyssna på hjärta och lungor

 • Känna lymfkörtlar och buk

 • Kontrollera blodtryck, puls och saturation (% syrgas)

 • Längd, vikt och midjemått. BMI.

 • Blodprover, kapillära

 • Blodsocker (glukos)

 • Blodvärde (hemoglobin)

 • Blodfetter (kolesterol)

Tilläggspaket

Varje paket kostar 560 kr/st

 • Paket: Hjärta och lunga: EKG och spirometri (utandningsprov).

 • Blodprovspaket: venösa prover: Sänka, blodstatus, blodsocker (glukos, HbA1c), blodfetter (kolesterol), elektrolyter (Na, K, Ca, kreatinin), leverprover (ASAT, ALAT), järn. För alla över 40 år ingår PSA (män), TSH (kvinnor).

 • Paket: Syn och hörsel: Screening för syn- och hörselnedsättning.

Eftersom vi bedriver sjukvård är verksamheten momsfri och alla priser utan moms. Ingen moms kommer heller att läggas på det fakturerade priset.  

Hos oss får du tillgång till en kunnig och serviceinriktad personal 

Hur går besöket till och vad är syftet med undersökningarna 

På besöket gör läkaren en grundlig undersökning av din kropp. Det är för att få en av kontroll av ditt aktuella hälsoläge och på så sätt få reda på vad du eventuellt bör förändra för att öka ditt välbefinnande. Många sjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede vid en undersökning, t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL. Ju tidigare det upptäcks desto större möjlighet att behandla och förebygga komplikationer. 

Vid undersökningen kontrolleras de flesta av kroppens basala funktioner. Kanske det mest basala är längd, vikt och midjemått. Med längd och vikt beräknas BMI vilket är ett sätt att relatera vikten till längden. Tillsammans med midjemåttet är det ett bra sätt att göra riskbedömning och även enkelt att följa år från år. Övervikt och fetma är en stor riskfaktor för flertalet sjukdomar.

Läkaren lyssnar på hjärta och lungor med ett stetoskop för att höra hjärtats rytm och att hjärtklaffarna fungerar som de ska och att det inte finns hinder för andningen i lungorna. Buken undersöks genom att läkaren trycker på magen med sina båda händer. På så sätt kan eventuell ömhet lokaliseras, storleken på lever och mjälte bestämmas och andra avvikelser upptäckas. 

Undersökning av mun och svalg kan visa halsinfektion men också ge en liten fingervisning om den allmänna hälsan. Lymfkörtlar finns överallt i kroppen och dom som ligger strax under huden går att undersöka med bara händerna.

Doctor and Patient

Läkaren känner på lymfkörtlarna på halsen, axlarna, armhålor och ljumskar om de är förstorade eller ömmande vilket skulle kunna tala för sjukdom. Vanligt är att man vid en undersökning finner att blodtrycket är högt och via livsstilsförändringar och/eller medicinering kan man då förebygga framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

 
Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultaten arkiveras i din patientjournal.

Varför det kan vara viktigt med kompletterande 

Även om vi gör en grundlig undersökning av kroppen så syns inte allt utanpå! Därför behövs blodprover. I proverna kan vi se om det finns tecken till sjukdom i blod, lever, njurar m.m. Proverna kan också visa om det finns riskfaktorer för allvarliga sjukdomar i t.ex. hjärta och kärl. Vi kan må dåligt om vi har för lite eller för mycket av olika salter eller hormoner. Det kan vi också hitta med blodprover. 
Är dina värden avvikande diskuterar vi hur du kan förbättra din hälsa och ditt välbefinnande. Samtalet är motiverande och rådgivande. Vi ger dig tips och svarar på dina frågor. 

PSA är ett prov på hormon från prostatan hos män. Det blir förhöjt vid bl.a. prostatacancer som är den vanligaste cancerformen hos män. TSH är det hormon som styr sköldkörteln och dess hormoner. Det är vanligt hos framför allt kvinnor att ha försämrad funktion i sköldkörteln. Ungefär 3% av alla kvinnor drabbas. Symtomen är bl.a. trötthet, viktuppgång och torr hud. Behandlingen är enkel.

Med EKG registreras hjärtats elektriska aktivitet. Hjärtats slag styrs av elektrisk aktivitet. EKG visar hjärtats rytm, om det finns skada i hjärtmuskeln och hjärtats storlek. Undersökning tar ca 10 minuter och är helt ofarlig. Du får ta av dig på överkroppen, ligga ned på britsen och får tio elektroder klistrade på bröstkorgen, armar och ben.

Med spirometri mäts lungfunktionen. Med undersökningen kan sjukdomar som astma, KOL och lungfibros upptäckas. Undersökningen görs genom att du andas in samt blåser ut genom ett munstycke kopplat till en apparat som mäter lungornas förmåga. Du kan känna dig lite yr efteråt men undersökningen är helt ofarlig. 

Vi använder cookies för att tillhandahålla de tjänster och funktioner som erbjuds på vår hemsida, och för att ge våra användare en bra upplevelse. LÄS MER