top of page
blodprov.png
Rityta 14_100x.png

Privat blodprovstagning

Vi anser att du har rätt att ta blodprover, när du vill, även om du inte är sjuk. Vi på Privatläkarna Visby erbjuder privat blodprovstagning med läkarbesök. Välj ditt hälsopaket och kontakta oss idag.

På Privatläkarna Visby anser vi att du har rätt att ta blodprover, när du vill, även om du inte är sjuk. Du har själv ansvar för din hälsa och behöver därför information om din kropp för att kunna göra så bra livsstilsval som möjligt. Genom blodanalyser kan vi bl.a. upptäcka riskfaktorer för framtida sjukdom, hitta orsaker till nuvarande besvär och upptäcka brister.

Ett blodprov är inte hela sanningen. Det måste relateras till varje individ. Ett resultat kan vara normalt för en individ och samma resultat helt avvikande för en annan. Därför har vi på Privatläkarna Visby alltid ett läkarbesök inkluderat i blodanalyserna. Ni går då tillsammans igenom provresultaten, och läkaren gör en bedömning om de är normala eller avvikande. Om så önskas gör ni en plan för hur du kan förbättra dina resultat och senare följa upp dem. Läkarbesöket tar 20 minuter.

Privatläkarna Visby erbjuder fem olika paket med blodanalyser. I samtliga paket ingår läkarbesök för genomgång och tolkning av resultaten.

Stora hälsopaketet 

2500 kr

Med detta paket får du en grundläggande bedömning av din nuvarande hälsostatus. Analyserna visar om det finns riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdom, om du har någon av de vanligaste bristerna eller annan orsak till illabefinnande samt om du är i riskzonen för någon av de vanligaste livsstilssjukdomarna typ 2 diabetes och höga blodfetter eller sköldkörtelsjukdom.

I paketet ingår testerna TSH, fritt T4, blodfetter (kolesterol, HDL, LDL och triglycerider), glukos, HbA1c, blodstatus (Hb, LPK, TPK, MCV, MCH, Ery och EVF), järn, ferritin, transferrin, ASAT, ALAT, magnesium, D-vitamin, folat, B12, natrium, kalium, kreatinin, albumin, kalcium, PSA (män), testosteron (män), SR och CRP.

Lilla hälsopaketet

2100 kr

Några av de vanligaste sjukdomarna i befolkningen är typ 2 diabetes, höga blodfetter och sköldkörtelsjukdom. Med detta paket kan du upptäcka dem i tid och därmed påbörja behandling och undvika komplikationer.

I paketet ingår testerna TSH, fritt T4, blodfetter (kolesterol, HDL, LDL och triglycerider), glukos, HbA1c, blodstatus (Hb, LPK, TPK, MCV, MCH, Ery och EVF), SR, natrium, kalium, kreatinin, ASAT och ALAT.

Idrottarpaketet

2700 kr

Vi har tagit fram ett paket riktat till dig som tränar mycket, är medveten om din kost och extra noggrann med din hälsa. För att du ska kunna fortsätta att nå nya mål med din träning måste allting fungera. Med det här paketet får du en ordentlig genomgång av dina hälsonivåer. Vi upptäcker om du inte får i dig det du bör, om kroppen är inflammerad eller för stressad, eller om hormonnivåerna inte är tillräckliga. Allt som behövs för att kunna träna och få resultat. Paketet passar motionären lika väl som elitidrottaren.

I paketet ingår testerna TSH, fritt T4, blodfetter (kolesterol, HDL, LDL och triglycerider), glukos, HbA1c, blodstatus (Hb, LPK, TPK, MCV, MCH, Ery och EVF), järn, ferritin, transferrin, kortisol, magnesium, D-vitamin, folat, B12, natrium, kalium, kreatinin, albumin, kalcium, testosteron (män) och SR.

Hormonpaketet

1900 kr

Störningar i hormonnivåer kan orsaka mycket lidande och går oftast att behandla.  Symptom som trötthet, viktuppgång och ledvärk kan bero på fel hormonnivå. Med det här paketet kontrolleras kroppens viktigaste hormon från sköldkörtel och binjure. Även D-vitamin är ett hormon som många har brist på.

 

I paketet ingår testerna TSH, fritt T3, fritt T4, TPO-ak, kortisol och D-vitamin.

Sköldkörtelpaketet

1500 kr

Det är mycket vanligt med störningar i sköldkörteln. Det kan orsaka många diffusa symtom såsom trötthet, viktuppgång och depression.

I paketet ingår testerna TSH, fritt T3 och fritt T4.

bottom of page