top of page
Glada arbetare_svartvit.png
Rityta 10_100x.png

Privat hälsoundersökning

Privatläkarna Visby är måna om din hälsa. Vi vill att du också ska vara det!

En hälsoundersökning är en bra investering, inte bara för stunden utan även för framtiden. Tillsammans kan vi fånga upp riskfaktorer och förebygga eventuella sjukdomar i tid. Många sjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede vid en undersökning, t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL. Ju tidigare det upptäcks desto större möjlighet att behandla och förebygga komplikationer.

.

Hos oss får du alltid träffa en specialistläkare vid hälsoundersökningen. Vi gör en grundlig undersökning av din kropp och bedömer sedan ditt hälsoläge. Hur omfattande undersökningen är beror på dina önskemål. Utöver läkare kan du få träffa annan sjukvårdspersonal beroende på dina val. 

Vi har olika paket som ni får kombinera som det passar er bäst. Grundpaketet är själva basen i hälsoundersökningen och ingår alltid. Därutöver har vi tre olika paket som ni kan lägga till.

Vi kallar paketen: Hjärta och lunga, blodprov samt kondition.

Grundpaket

1980 kr

Hälsoenkät – kunden fyller i inför besöket.

Samtal kring riskfaktorer utifrån hälsoenkät.
Hälsoundersökning
Titta i mun och svalg
Lyssna på hjärta och lungor
Känna lymfkörtlar och buk
Kontrollera blodtryck, puls och saturation (% syrgas)
Längd, vikt och midjemått. BMI.
Blodprover, kapillära
Blodsocker (glukos)
Blodvärde (hemoglobin)
Blodfetter (kolesterol)

Paket: Hjärta och lunga: EKG och spirometri (utandningsprov).

Tilläggspaket

560 kr/st

Paket: Hjärta och lunga

EKG och spirometri (utandningsprov).

Paket: Blodprov

Venösa prover: Sänka, blodstatus, blodsocker (glukos, HbA1c), blodfetter (kolesterol), elektrolyter (Na, K, Ca, kreatinin), leverprover (ASAT, ALAT), järn. För alla över 40 år ingår PSA (män), TSH (kvinnor).

Paket: Kondition

Ett submaximalt cykelergometerstest utförs för att beräkna din kondition, VO2max. 

Vi kan också ordna individuella upplägg efter önskemål. 

Hur går det till?

Under besöket gör läkaren en grundlig undersökning av din kropp. Detta för att kontrollera ditt aktuella hälsoläge, och på så sätt få reda på vad du eventuellt bör förändra för att öka ditt välbefinnande. Många sjukdomar kan upptäckas i ett tidigt skede vid en undersökning, t.ex. diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och KOL. Ju tidigare det upptäcks desto större möjlighet att behandla och förebygga komplikationer. 

Vid undersökningen kontrolleras de flesta av kroppens basala funktioner. Kanske det mest basala är längd, vikt och midjemått. Med längd och vikt beräknas BMI, vilket är ett sätt att relatera vikten till längden. Tillsammans med att mäta midjemåttet är det ett bra sätt att göra riskbedömning, och även enkelt att följa år från år. Övervikt och fetma är en stor riskfaktor för ett flertal sjukdomar.

Läkaren lyssnar på hjärta och lungor med ett stetoskop för att höra hjärtats rytm och att hjärtklaffarna fungerar som de ska, och att det inte finns hinder för andningen i lungorna. Buken undersöks genom att läkaren trycker på magen med sina båda händer. På så sätt kan eventuell ömhet lokaliseras, storleken på lever och mjälte bestämmas och andra avvikelser upptäckas. 

Undersökning av mun och svalg kan visa eventuell halsinfektion men också ge en liten fingervisning om den allmänna hälsan. Lymfkörtlar finns överallt i kroppen och de som ligger strax under huden går att undersöka med bara händerna.

Läkaren känner på lymfkörtlarna på halsen, axlarna, armhålor och ljumskar om de är förstorade eller ömmande vilket skulle kunna tala för sjukdom. Vanligt är att man vid en undersökning finner att blodtrycket är högt och via livsstilsförändringar och/eller medicinering kan man då hjälpa patienten att förebygga framtida hjärt- och kärlsjukdomar.

Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultaten arkiveras i din patientjournal.

Varför?

Även om vi gör en grundlig yttre undersökning av kroppen så syns inte allt där! Därför behövs blodprover.
I proverna kan vi se om det finns tecken till sjukdom i blod, lever, njurar med mera. Proverna kan också visa om det finns riskfaktorer för allvarliga sjukdomar i t.ex. hjärta och kärl. Vi kan må dåligt om vi har för lite eller för mycket av olika salter eller hormoner. Dessa kan vi också hitta med hjälp av blodprover. 


Är dina värden avvikande diskuterar vi hur du kan förbättra din hälsa och ditt välbefinnande. Samtalet är motiverande och rådgivande. Vi ger dig tips och svarar på dina frågor.

 

PSA är ett prov på hormon från prostatan hos män. Det blir förhöjt vid bland annat prostatacancer som är den vanligaste cancerformen hos män. TSH är det hormon som styr sköldkörteln och dess hormoner. Det är vanligt hos framför allt kvinnor att ha försämrad funktion i sköldkörteln. Ungefär 3 procent av alla kvinnor drabbas. Symtomen är bl.a. trötthet, viktuppgång och torr hud. Behandlingen är enkel.

Med EKG registreras hjärtats elektriska aktivitet. Hjärtats slag styrs av elektrisk aktivitet. EKG visar hjärtats rytm, om det finns skada i hjärtmuskeln samt hjärtats storlek. Undersökning tar ca tio minuter och är helt ofarlig. Du får ta av dig på överkroppen, ligga ned på britsen och får tio elektroder klistrade på bröstkorg, armar och ben.

 

Med spirometri mäts lungfunktionen. I denna undersökning kan sjukdomar som astma, KOL och lungfibros upptäckas. Undersökningen görs genom att du andas in samt blåser ut genom ett munstycke kopplat till en apparat som mäter lungornas förmåga. Du kan känna dig lite yr efteråt men undersökningen är helt ofarlig.

bottom of page