top of page
Glada arbetare_svartvit.png
Ikon_hjärta.png

Privat hjärtundersökning

Investera i dig själv, inte bara för stunden utan även för framtiden. Gör en hjärtundersökning för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes.

Minska risken för hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. En hjärtundersökning är en bra investering, inte bara för stunden utan även för framtiden. Genom tidig upptäckt av kärlförändringar kan vi fånga upp riskfaktorer och förebygga eventuella sjukdomar i tid med rätt kost, motion och eventuell behandling. På så sätt kan vi förhindra utveckling av allvarlig sjukdom.

Hur går det till?

Specialistläkare hos Privatläkarna Visby gör en grundlig undersökning av din hjärt- och kärlhälsa med hjälp av Ekokardiografi/ultraljud av hjärtat, vilo-EKG och blodprover.

 

Ekokardiografi/ultraljud av hjärtat kontrollerar hjärtrummens storlek, hjärtats rörlighet och pumpfunktion samt hjärtklaffarnas funktion och utseende. Blodflödet i hjärtat och dess hastighet avläses även i undersökningen. Vi kan på så sätt utläsa hjärtats pumpkapacitet, det vill säga hur effektivt hjärtat syresätter kroppens organ. Med hjälp av detta kan vi upptäcka riskfaktorer eller hjärt- och kärlsjukdomar.

 

EKG registrerar hjärtats elektriska impulser och dess utseenden (EKG-kurvan). EKG visar hjärtats rytm, om det finns skada i hjärtmuskeln och hjärtats storlek. Genom dokumentation av dina hjärtslag kan hjärtsjukdomar påvisas såsom förmaksflimmer, hjärtinfarkt och rytmstörningar som kan orsaka exempelvis plötsligt hjärtstopp.

 

Blodproverna mäter blodfetterna; Triglycerider, Kolesterol, HDL, LDL, Kvot LDL/HDL, Apo A1, Apo B, Kvot Apo B/A1 och HbA1c, som vid höga halter kan vara en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdom.

Undersökningen göras av en hjärtspecialist som granskar, analyserar och sammanställer resultaten skriftligt som även finns att tillhanda för dig.

 

Är dina värden avvikande har vi dialog om hur du kan förbättra din hälsa och ditt välbefinnande. Samtalet är motiverande och rådgivande med diskussion om möjliga behandlingar. Vi kan även hjälpa dig med en remiss till vidare vård eller specialistmottagning för att du ska få rätt hjälp. Remissen ingår i kostnaden för undersökningen.

Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultaten arkiveras i din patientjournal.

Varför?

Hjärtundersökningar kan visa om det finns riskfaktorer för allvarliga sjukdomar i hjärta och kärl samt även påvisa diabetes. Några av de hjärtsjukdomar som kan upptäckas med en hjärtundersökning är; hjärtsvikt, förmaksflimmer, hjärtinfarkt, hjärtsäcksinflammation (Perikardit), vätska i hjärtsäcken, klaffel som påverkar blodflödet, arytmi-rytmrubbning, hjärtmissbildning och även se hjärtats pumpkapacitet.

Genom att tidigt upptäcka hjärt- och kärlförändringar kan du med rätt kost, motion och eventuell behandling förhindra utveckling av allvarlig sjukdom.

bottom of page